Varainhankinta

Hockey Consulting Espoo tarjoaa seuroille ja joukkueille mahdollisuuden varainhankintaan. Teidän ei tarvitse fyysisesti myydä mitään, kerrotte vain Hockey Consulting Espoon myymistä tuotteista omilla kanavillanne (internet -sivut, sosiaalinen media jne.)

Sovimme varainhankinnalle kampanja-ajan ja saatte markkinointia varten oman koodin. Kampanja-aikana asiakkaat käyttävät koodianne tilatessaan tuotteita Hockey Consulting Espoolta. Joukkueenne saa tuotekohtaisesti sovitun provision ja nämä tilitetään teille kampanja-ajan päättymisen jälkeen sovittuna ajankohtana.

VARAINHANKINNAN VEROTUS

Yhdityksiä ja urheiluseuroja koskevat verottajan ohjeistukset voit tarkistaa täältä. Verottajan ohjeistuksessa on kappale 2.5.4 Tukisopimukset. Varainhankinta toteutetaan tukisopimuksena, joten katsomme tämän olevan teille verovapaata tuloa.

Ohjeessa annettu esimerkki Tukisopimuksesta:

Urheiluseura on solminut kauppaketjun kanssa sopimuksen, jonka mukaan seura voi saada ketjussa tehdyistä ostoksista tietyn summan tukea toimintaansa. Tuen saa kun ketjun kanta-asiakkaat rekisteröivät seuran nimen kanta-asiakastietoihinsa. Seuralta ei edellytetä erityistä markkinointia vaan seura mainitsee yhteistyösopimuksesta vain internet-sivuillaan sekä muissa omissa toimintaan liittyvissä julkaisuissa. Tukisopimuksen perusteella saatu tulo on seuran verovapaata tuloa.

Ylläolevan esimerkin mukaisesti katsomme varainhankinnna Hockey Consulting Espoon kautta sisältyvän verottajan ohjeistuksessa esiteltyyn Tukisopimukseen. Yhdistykset ja urheiluseurat markkinoivat palvelussa tuotteita, joiden myyjänä loppuasiakkaalle on aina Hockey Consulting Espoo eikä itse yhdistys tai urheiluseura. Lisäksi yhdistykset ja urheiluseurat saavat mainita tukisopimuksesta omilla internet-sivuillaan. Nämä internet-sivut sisältävät myös yhdistyksen ja urheiluseuran sosiaalisen median kanavat kuten Facebookin ja Instagramin. Näin ollen yhdistykset ja urheiluseurat ovat vapaita kertomaan Tukisopimuksen sisältävistä tuotteista sosiaalisessa mediassa.

YLEISTÄ TIETOA TUKISOPIMUKSESTA JA YHTEENVETO

Tukisopimuksen luonteeseen kuuluu, ettei tukisopimuksessa edellytetä erillistä markkinointia, vaan tukisopimuksesta mainitaan yhdistyksen ja urheiluseuran omissa kanavissa. Huomittehan, että mikäli tukisopimusta ja tuotteita markkinoidaan esimerkiksi siihen erikseen palkatun henkilöstön voimin tai maksullisissa kanavissa, voi verottaja nähdä tällaisen toiminnan olevan yhdistyksen ja urheiluseuran elinkeinotoiminnan tulona.

Verottaja tekee yhdistysten ja urheiluseurojen tulojen veronalaisuuden arvioinnin aina kokonaisarviointina eikä Hockey Consulting Espoo vastaa asiakkaidensa mahdollisista veroseuraamuksista.

Yhteenvetona toteamme, että varainhankinta Hockey Consulting Espoon kautta kuuluu verottajan Tukisopimuksen piiriin. Tukisopimuksen perusteella saatu tulo on yleishyödylliselle yhdistykselle ja urheiluseuralla verovapaata tuloa. Tukisopimusta saa mainita yhdistyksen ja urheiluseuran omilla internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja Instagram -sivuilla.

OTA YHTEYTTÄ JA LAITETAAN VARAINHANKINTA KÄYNTIIN